Agersø

Øen ligger i det sydvestlige hjørne af Sjælland i Storebælt. Agersø har været beboet i flere tusinde år. Der ligger en sten med soltegn fra bronzealderen i strandkanten ca. halvvejs mellem havnen og Helleholm. Der findes rester af 2 langdysser, en nord for Agersø by og resterne af en langdysse syd for Agersø by. Denne høj kaldes “Sølbæts Høv”. På Egholm findes rester af en dysse. Agersø er også omtalt i Kong Valdemars jordebog.
Der findes endnu det i året 1808 anlagte befæstningsanlæg, der skulle forsvare indløbet til Omøsund under krigen mod  englænderne 1807-1814.


Litteratur

Axel Garboe (1938): Agersø i Store Bælt med Nabo-øen Omø gennem Tiderne

Udgivet i Steder & bygninger.