Arkiv.dk

Nu kan du søge hjemmefra i arkivernes samlinger ved hjælp af arkiv.dk. Den er en fælles indgang til 550 arkiver over hele landet. I arkiv.dk kan du orientere dig i hvilket materiale, der er mulighed for at se på arkiverne, men du kan ikke i øjeblikket se fx. scannede papirer og protokoller. Derimod er der adgang til at se ca. en million fotografier, og der bliver tilføjet ca. 25.000 billeder pr. måned.