Korsør Lokalarkiv

Søbatteriet 11, 4220 Korsør
Åbningstid: onsdage kl. 10 – 14 og torsdage kl. 14 – 17
Arkivets mail: korsoerlokalarkiv@slagelse.dk
Tlf.: 58 37 36 72

Alle vores samlinger gøres synlige via Arkiv.dk: https://arkiv.dk/soeg?valgtearkiverids=47

Faglig kontaktperson
Arkivar Maria Mejer
Tlf.: 29 62 80 38
Mail: mamej@slagelse.dk

Frivillige medarbejdere
Lykke Andersen
Erna Christensen
Ronald Christensen
Kay-Verner Christiansen
Gorm Egeberg
Bent Elgaard-Nielsen
Knud Frost
Marianne Hulstrøm
John Jensen
Ove Jensen
Jimmy Pedersen
Kurt Rehder
Ole Seyffart Sørensen
Michael Weiergang 

Historie

Arkivet er oprettet i 1965 og ligger på Fæstningen i den gamle havnemesterbolig og kommandantbolig.
Arkivet indsamler materiale fra det område, som udgjorde den tidligere Korsør Kommune – dvs. Korsør Købstad og sognene Halsskov, Hemmeshøj, Tårnborg og Vemmelev.
På læsesalen findes læseapparater til mikrofilm samt kopimaskine.
Arkivet modtager gerne besøg af skoleklasser og har plads til, at klasser kan arbejde i lokalerne. Arkivet har dog ikke skolemateriale til udlevering.