Korsør Lokalarkiv

Søbatteriet 11, 4220 Korsør
Åbningstid: onsdage kl. 10 – 14 og torsdage kl. 14 – 17
Arkivets mail: korsoerlokalarkiv@slagelse.dk
Tlf.: 40 22 17 49

Alle vores samlinger gøres synlige via Arkiv.dk: https://arkiv.dk/soeg?valgtearkiverids=47

AKUTELLE LUKKEDAGE PÅ ARKIVERNE
Arkiverne i Korsør, Skælskør og Slagelse holder sommerferielukket i juli måned 2022.

Faglig kontaktperson
Arkivar Maria Mejer
Tlf.: 29 62 80 38
Mail: mamej@slagelse.dk

Frivillige medarbejdere
Karsten Andersen
Sven Bagge
Erna Christensen   
Kay-Verner Christiansen
Gorm Carstensen Egeberg
Bent Elgaard-Nielsen
Knud Frost
John Jensen
Ove Jensen
Kurt Rehder
Marianne Davidsen Stoumann
Jytte Skaaning
Ole Seyffart Sørensen
Inge Hansen
Michael Weiergang
Jimmy Pedersen
Dorthe Halberg

Om arkivet

Arkivet er oprettet i 1965 og ligger på Fæstningen i den gamle havnemesterbolig og kommandantbolig.

Arkivet indsamler materiale fra det område, som udgjorde den tidligere Korsør Kommune – dvs. Korsør Købstad og sognene Halsskov, Hemmeshøj, Tårnborg og Vemmelev.

På læsesalen findes læseapparater til mikrofilm samt kopimaskine.
Arkivet modtager gerne besøg af skoleklasser og har plads til, at klasser kan arbejde i lokalerne. Arkivet har dog ikke skolemateriale til udlevering.