Arkivsamvirket

Arkivsamvirket i Slagelse Kommune består af
Slagelse Arkiverne i Korsør, Skælskør og Slagelse
og

Havrebjerg Lokalarkiv
Havrebjerg Skole
Krænkerupvej 54
4200 Slagelse
Mail: arkivet@havrebjerg.dk
Hjemmeside: https://havrebjerg.dk/foreninger/lokalarkivet/

Kontakt:
Erling Mathiesen
Ådalen 9, Havrebjerg
4200 Slagelse
Tlf. 23 30 94 42

Ø-arkivet Omø
Historiens Hus, Omø
Husmandsstræde 13
4245 Omø
Hjemmeside: https://www.omoe-net.dk/2013-03-21-13-57-14/omo-historiens-hus

Kontakt: Gitte Lunding
Mail: gitte.lunding@gmail.com,
Tlf. 50914137

Lokalhistorisk Arkiv for Hashøj Kommune
Flakkebjerg Hovedgade 34, Flakkebjerg, 4200 Slagelse
OBS!
Nedlagt pr. 1. januar 2022 og samlingen er overdraget til Slagelse Stadsarkiv.
Henvendelser angående Lokalhistorisk Arkiv for Hashøj Kommune skal ske til Slagelse Stadsarkiv.

Opdateret 8.2.2022