Slagelse Lokalarkiv

Stenstuegade 3, 4200 Slagelse
Åbningstid:
Tirsdag kl. 14 – 17
Onsdag kl. 11 – 16

Sommerferielukket i juli måned, vinterlukket mellem jul og nytår og uge 8.

Arkivets mail: slagelselokalarkiv@slagelse.dk

AKUTELLE LUKKEDAGE PÅ ARKIVERNE
Torsdag d. 28. september, gældende for Korsør lokalarkiv
Mellem jul og nytår: Fra 21. december 2023 til 2. og 3. januar 2024
Helligdage, hvis disse falder på hverdage med normal åbningstid

Faglig kontaktperson
Lokalarkivar Christoph Klinger
Tlf.: 58 57 39 42
Mail: chkli@slagelse.dk

Frivillige medarbejdere
Børge Riis Larsen
Carsten Egø Nielsen
Elin Lauridsen
Hans Trier
Helge Christiansen
Knud Bruun Rasmussen
Leif P. Jørgensen
Poul Hansen
Susan Kryger
Sven-Erik Damgaard

Historie
Arkivet blev oprettet i 1962 af en gruppe interesserede Slagelseborgere. I 1964 blev det en afdeling af biblioteket, og der blev ansat lønnet medhjælp.
Arkivet indsamler materiale fra det område, som udgjorde Slagelse kommune 1970-2006, dvs. Slagelse Købstad og sognene Gudum, Havrebjerg, Hejninge, Kindertofte, Kirke Stillinge, Nordrupvester, Ottestrup, Sankt Mikkels Landsogn, Sankt Peders Landsogn, Sorterup og Sønderup.

Område:
Slagelse Stads- og Lokalarkiv har ansvaret for Slagelse Kommunes arkivalier og dækker på privatarkivområdet sognene i Slagelse og Hashøj Kommuner i deres grænser frem til og med 31-12-2006.

På læsesalen findes læseapparat med kopimulighed til mikrofilmede materialer, kopimaskine og  pc med adgang til Arkibas og Arkivalieronline m.m.
Arkivet modtager gerne besøg af skoleklasser, men har kun plads til at mindre grupper kan arbejde på arkivet. Arkivet har ikke skolemateriale til udlevering.

Alle vores samlinger gøres synlige via https://arkiv.dk/soeg?valgtearkiverids=9