Skælskør Lokalarkiv

Faglig kontaktperson
Arkivar Maria Mejer
Tlf.: 58 57 54 69 (træffes kun tirsdag)
mamej@slagelse.dk

Frivillige medarbejdere
Jørgen Frederiksen
Kurt Ibsen
Sidsel Jacobsen
Pia Justesen
Aage Justesen
Ingrid Jørgensen
Jens Nielsen
Knud Nielsen
Erik Petersen
Finn Prip Petersen
Hanne Bechmann Petersen
Bent Rasmussen Toelberg

Historie

Arkivet er oprettet i 1967 og har til huse på Skælskør Bibliotek, hvor arkivet er delt på to etager med kontor og læsesal på 1. sal.

For at forenkle arbejdsgangen og ventetiden bedes arkivalier så vidt muligt bestilles forud for besøget.

Arkivet indsamler materiale fra det område, der udgjorde tidligere Skælskør Kommune: Skælskør Købstad og sognene Agersø, Boeslunde, Eggeslevmagle, Holsteinborg, Magleby, Sdr. Bjerge, Tjæreby, Venslev og Ørslev. Omø sogn dækkes tillige af Historiens Hus, Omø.

På læsesalen findes læseapparater til mikrokort samt kopimaskine. Arkivet modtager gerne besøg af skoleklasser, men har ikke plads til, at klasser kan arbejder på stedet. Andet lokale på biblioteket kan stilles til rådighed.

Alle vores samlinger gøres synlige via https://arkiv.dk/soeg?valgtearkiverids=27