Skælskør Lokalarkiv

Vestergade 4, 4230 Skælskør
Åbningstid: tirsdage kl. 14 – 17
Arkivets mail: arkiv-bib@slagelse.dk
Tlf.: 58 57 54 69 (træffes kun tirsdag)

Alle vores samlinger gøres synlige via Arkiv.dk: https://arkiv.dk/soeg?valgtearkiverids=27

AKUTELLE LUKKEDAGE PÅ ARKIVERNE
Torsdag d. 28. september, gældende for Korsør lokalarkiv
Mellem jul og nytår: Fra 21. december 2023 til 2. og 3. januar 2024
Helligdage, hvis disse falder på hverdage med normal åbningstid

Faglig kontaktperson
Arkivar Maria Mejer
Tlf.: 29 62 80 38
Mail: mamej@slagelse.dk

Frivillige medarbejdere
Jørgen Frederiksen
Kurt Ibsen
Sidsel Jacobsen
Pia Justesen
Ingrid Jørgensen
Jens Nielsen
Erik Petersen
Annette Carlsson
Villy Jensen
Hanne Bechmann Petersen
Bent Rasmussen Toelberg
Bente Abildstrøm
Henrik Abildstrøm

Om arkivet

Arkivet er oprettet i 1967 og har til huse på Skælskør Bibliotek, hvor arkivet er delt på to etager med kontor og læsesal på 1. sal.

Arkivet indsamler materiale fra det område, der udgjorde tidligere Skælskør Kommune: Skælskør Købstad og sognene Agersø, Boeslunde, Eggeslevmagle, Holsteinborg, Magleby, Sdr. Bjerge, Tjæreby, Venslev og Ørslev. Omø sogn dækkes tillige af Historiens Hus, Omø.

For at forenkle arbejdsgangen og ventetiden bedes arkivalier så vidt muligt bestilles forud for besøget.

På læsesalen findes læseapparater til mikrokort samt kopimaskine. Arkivet modtager gerne besøg af skoleklasser, men har ikke plads til, at klasser kan arbejder på stedet. Andet lokale på biblioteket kan stilles til rådighed.

Skælskør Egnshistoriske Udgiverselskab
CVR nr. 38 83 17 04
Mail: udgiverselskab@gmail.com