Mandtalslister

Slagelse Stads- og lokalarkiv er gået igang med at skanne de gamle mandtalslister, der kan ses her:  Mandtalslister
Slagelse Stadsarkiv har bevaret mandtalslister fra 1882 og frem til 1936. Opførelsen af personerne skete i begyndelsen 2 gange årligt, henholdsvis pr. 1. maj og 1. november. Nøglen til mandtalslisterne er matrikelnummeret, og for hvert matrikelnummer er optegnet vejnavn, husejer og samlet antal beboere (side 1), husstanden (husfader, husmoder, børn, logerende og tyende), disses alder, erhverv, tilhørsforhold og sidst opgivet bopæl (side 2). Herudover er opført tyende og tjenestefolk (side 3) samt evt. logerende (side 4). 


Bemærk: De ældste mandtalslister er meget påvirket af mange års opbevaring på forskellige lokaliteter. Det vil tydeligt fremgå af billederne, at nogle sider mangler større og mindre dele, da papiret smuldrer ved den mindste berøring. I forbindelse med skanningen af de mange sider har det været en evig udfordring ikke at gøre yderligere skade på materialet.  Siden er fortsat under opbygning, og der vil løbende blive lagt flere årgange ind, efterhånden som de bliver skannet.