Takstblad

Taksterne gælder for Slagelse Stadsarkiv samt lokalarkiverne i Korsør, Skælskør og Slagelse.

 
1. Arkivundersøgelser. Arvingeundersøgelser og lign. 575,00 kr. pr. time 

2. Afgangsbevis: 130,  kr.  Du kan hente afgangsbeviset på arkivet, hvor du kan betale kontant, eller vi sender via digital post - og eftersender regning.

 

3. Fotos, billeder, film, fotokopier m.m.
Fotografier, billeder og andet materiale fra Slagelse Arkivernes samlinger må kun gengives, når gældende bestemmelser om ophavsret m.v. overholdes.

Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og arkivet skal anføres som kilde. Tilladelsen gælder kun det formål, som er aftalt, og i indtil et halvt år fra aftalens indgåelse.

 

3a. Billeder, film m.m. til personlig brug

Fotografiske kopier efter eksisterende negativ laves som eksternt arbejde efter regning.

 

3b.Scanning til cd-rom, dvd og e-mail

 

  • Scanning pr. billede ekskl. medie <25 MB                              50,00 kr. 
  • Scanning pr. billede ekskl. medie >25 MB                              90,00 kr. 
  • Cd-rom/dvd                                                                              15,00 kr. 
  • Fotokopi fra skanner                                          s/h                 10,00 kr. 
  • Fotokopi fra skanner                                          farve              20,00 kr. 

 

4. Fotokopiering og udskrivning 

 

Kopimaskine/printer                   Format                                          Pris

                                                                                                            

Sort/hvid kopi                                 A4                                                  2,00 kr.

Sort/hvid kopi                                 A3                                                  2,00 kr.

Farveprinter                                   A4                                                  7,00 kr.

Farveprinter                                   A3                                                  7,00 kr.

Tillæg pr. A4-ark for højglans-papir (glossy 240 g)                          10,00 kr.

 

5. Fotografisk arbejde til kommercielt brug

 

Herved forstås billeder til annoncer, reklame, kommercielle publikationer, tegning, layout m.v.

Retten til reproduktion er gældende i 6 måneder fra levering.

 

18 x 24 cm eller mindre formater                                                                                       500,00 kr.

 

6. Øvrige ydelser:
Laminering   (Korsør Lokalarkiv)                                                                                       10,00 kr.

 

  

Taksterne er godkendt af Kulturudvalget i Slagelse Kommune den 9. juni 2010. 

Stella Borne Mikkelsen

Stadsarkivar