Korsør Lokalarkiv

Arkivet er oprettet i 1965 og ligger på Fæstningen i den gamle havnemesterbolig og kommandantbolig.

Arkivet indsamler materiale fra det område, som udgjorde den tidligere Korsør Kommune - dvs. Korsør Købstad og sognene Halsskov, Hemmeshøj, Tårnborg og Vemmelev.

På læsesalen findes læseapparater til mikrofilm samt kopimaskine. Arkivet modtager gerne besøg af skoleklasser og har plads til, at klasser kan arbejde i lokalerne. Arkivet har dog ikke skolemateriale til udlevering.