Arkivets materialer

Arkivalier
Du kan søge arkivalierne i arkiv.dk.  Arkivalierne skal hentes frem af personalet.
 

Bøger
Arkivets bøger kan ikke lånes med hjem, men Slagelse Bibliotek har udlånseksemplarer af de fleste titler.
 
Billeder

På arkivets læsesal står mapper ordnet efter personer, steder og emner, hvor man kan orientere sig i en stor del af billedsamlingen. Du kan også søge i arkiv.dk.
 

Kort
Kortsamlingen består dels af topografiske kort, dels af matrikelkort. Spørg i arkivet. Brug også de gode muligheder på Geodatastyrelsens hjemmeside.
 

Film
Vi har kopieret alle vores 8mm og 16mm film til VHS og DVD. De kan lånes for en kortere periode ved henvendelse i arkivet.
 

Ugeaviser
Lokal nyt 9.4.1986-2.1.1991
Lokal nyt weekend 12.4.1986-9.6.1990
Lokalavisen Vestsjælland 1980, nr.27-52 ; 1986, nr.1-37
Slagelse posten : weekend 8.4.1978-25.8.1979
Søndagsavisen Vestsjælland 1990-1999
Søndagsavisen region 8 2000-
Uge Nyt 1973-     (marts 1986-november 1988 som tillæg til Sjællands Tidende)
 

Dagblade (mikrofilm):

Sjællandske (med forgængere) 1815-2014

Slagelse-Posten/Sorø Amts Dagblad 1867-1950

Vestsjællands Socialdemokrat/Sjællands Posten 1899-1960