Mikrofilmede materialer

Skifteprotokoller:
Antvorskov Birk 1797-1865
Slagelse Byfoged 1699-1866
Antvorskov gods 1791-1818
Frederikslund gods 1774-1850
Nordruplund gods 1775-1850
Baroniet Holbergs gods i Antvorskov amt 1790-1834
Tersløsegård gods (baroniet Holberg) 1748-1788
Valbygård gods 1775-1850
En del af skifteprotokollerne findes nu på
arkivalieronline.


Skøde- og panteprotokoller, real- og navneregistre: 
Antvorskov Birk 1738-ca.1850
Slagelse Byfoged ca. 1815-1850

 

Tingbøger ca.1927-2000 er nu tilgængelige på arkivalieronline


Brandforsikringsarkivalier:
Slagelse Købstad og Slagelse Herred indtil ca. 1872
Er også tilgængelige på
arkivalieronline.

 

Matrikler:
1664 og 1688 

Fæsteprotokoller:
Valbygård 1775-1847

 

Jordebøger:
Valbygård 1841

 

Markregister:
Stillinge sogn ca.1720