Arkivets materialer

Arkivalier
En stor del af arkivets originale arkivalier kan søges på siden arkiv.dk . Siden er et samarbejde mellem 550 lokal- og stadsarkiver, som også omfatter Korsør Lokalarkiv (Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn). Vær opmærksom på at siden er under udvikling. Skriv søgeord + Korsør. Under "yderligere oplysninger" får du en oversigt over hvad, der ligger af arkivalier, billeder m.v. på arkivet. Disse er ikke søgbare. Hvis du vil se dem, må du en tur forbi arkivet.  -
Hver uge lægger arkivets lokalarkivar og frivillige medarbejdere flere oplysninger om arkivets samlinger på arkiv.dk. Det er et længevarende arbejde - hav tålmodighed.

Bøger
Arkivets bøger kan ikke lånes med hjem, men kan bruges på arkivets læsesal.

Billeder
Arkivet har en stor billedsamling og flere diasserier.

Kort
Kortsamlingen består dels af topografiske kort, dels af matrikelkort. Spørg arkivet. Brug også de gode muligheder på Geostyrelsens hjemmeside

Film
En del lokalhistoriske film – primært optaget efter 1950.

Fotokopierede arkivalier
Borgerskabsprotokol Korsør 1754-1931
Specifikation over umyndiges kapital i Korsør Købstad 1710-1717
Mandtal over Korsør Kjøbstads indvaanere 25. marts 1710
Oeders efterretninger 1771 (er transskriberet og er også tilgængelig på Dansk Demografisk Database)

Diverse samlinger
”Tømrermester Svend Aage Henriksens Arkiv” er en samling over næsten alle veje, gårde, huse samt ejer- og familiemæssige forhold i Vemmelev, Tårnborg, Hemmeshøj, Hulby, Ormeslev og Forlev. Den er ajourført indtil 1992 (med navneregister).
Stor samling om Storebæltsforbindelsen (Storebæltsbroen) og færgefarterne Halsskov-Knudshoved, Korsør-Kiel, Korsør-Lohals og Korsør-Nyborg.
Vejviser for Sorø, Præstø og Roskilde Amter med byer & landsogne (Korsør-delen) 1910-18, 1920-23
Skattebog og Vejviser for Korsør By 1924-1925 (med navneregister)
Korsør Vejviser 1961-67, 1970, 1972-73, 1976-
Skattelister for Korsør 1926-1932
Kartotek over begravelsesbekendtgørelser fra Korsør Avis 1855-1950.

Opslagsværker

Bygningsregistrant for Korsør 1989
Registrant for Revvej
Registrant for Strandvej
Huse & Mennesker i kvarteret omkring Korsør Kirke (Skt. Povls) sidst i 1700-tallet
Huse & Beboere i Fiskergade 1780-1876
Fortegnelse over vekslende matrikel- og forsikringsnumre i Korsør Købstad 1740-1876

Aviser i original
Korsør Avis 1855-1957
Sorø Amtstidende 1934-1963
Sjællands Tidende 1963-1996
Sjællands Posten 1950-1963
Korsør Posten 11.7.1968 –
Korsør Socialdemokrat 1900-1949 (enkelte årgange)
Korsør Venstreblad 1917-1921

Aviser på mikrofilm
Korsør Avis 1855-1957
Sjællands Tidende (nu Sjællandske) 1997-

Jens Baggesen Samlingen
En bogsamling på ca. 100 titler, der er indsamlet efter hans 200 år fødselsdag 15. februar 1964.
Samlingen indeholder en del førsteudgaver af bøger skrevet af eller om Jens Baggesen – enkelte yderst interessante og kuriøse.
Boglisten kan ses under Korsør Bibliotek på hjemmesiden www