Stadsarkiv

Slagelse Stadsarkiv har ansvaret for de kommunale arkivalier – dvs. de sager, som kommunens administration og decentrale institutioner arbejder med.

I forhold til kommunens forvaltning spiller arkivet en væsentlig rolle, og vi har mange opgaver, og nogle kan vi nævne her:

Vi vejleder i reglerne for arkivering og hjælper med at få styr på de gamle papirsager. Som et led i at sikre særligt skrøbelige arkivalier for eftertiden, er vi gået igang med at skanne mandtalslisterne, der findes i tykke protokoller, hvor papiret nærmest smuldrer mellem fingrene – du kan finde de årgange af mandtalslisterne, vi har skannet her

Stadsarkivet indgår desuden samarbejde på tværs af kommunens centre og stabe for at sikre en fremtidig arkivering af elektroniske data. Det betyder, at arkivet samarbejder med alle om en kortlægning og også indgår i et samarbejde om at undervise i journalisering.

Endelig er der bestilling af sager, som kommunens medarbejdere har brug for at få genfundet til en aktuel sag – eller i forbindelse med en aktindsigt. Vi har også mange borgere, der kommer på læsesalen for at få hjælp til at finde gamle oplysninger, eller som har brug for at bestille nyt eksamensbevis.

Stadsarkivet kan kontaktes på stadsarkiv@slagelse.dk eller telefon 58573942