Acciser i Fiskergade, Korsør

Gadens sydgrænse endte i Korsør Markjorder – ”uden Byen”. Kun en markvej førte videre til Strandhusene, der lå, hvor nu indkørslen til Marinaen ligger. Længere mod syd lå Lille Lovsø – og endnu længere ude på pynten, skanserne på Badstuen.

Fiskergade 46 (huset med det store udhæng på vejens venstre side)

har sikkert rummet den første sydlige accisebod. I 1787 var det beboet af consumtionsbetjent Andreas Hochland, der også boede der i 1791, da huset ejedes af Amtsforvalter Bøgh. I 1828 havde skipper P.R. Kruuse købt huset, mens acciseboden var flyttet over på den anden side af vejen i det nuværende nr. 45. Fiskergade 46 blev revet ned i 1920’erne. Nr. 48 er også nedrevet.

Fiskergade 45 (huset efter gaslygten på vejens højre side), havde consumtionsvæsenet fået skøde på 16. januar 1817, hvorefter stedet kaldes ”Accise-Boden”. I huset boede de to toldbetjente Niels Westergaard og Casper Andersen. I 1845 købte skipper Kaarup stedet af Toldvæsenet for 332 Rdl.

OVE JENSEN. 2014

Udgivet i Steder & bygninger.