Blæsinge jordemoderhus

Matrikel 24a Blæsinge husede i mange år jordemoderen eller gjordemoderen, som var titlen i tidligere tider. Ejendommen tilhørte indtil 1856, ligesom al anden ejendom i Blæsinge og Havrebjerg, Brorupgården med bl.a. Ludvig Holberg som ejer, men blev så af Sorø Akademi overdraget til Kirke- og Undervisningsministeriet. I 1871 tog Sorø og Holbæk amter over, og i 1905 var det Holbæk amt alene, der stod med embedsboligen. Samme år blev der opført et nyt stuehus på ejendommen, men de gamle bygninger ligger der stadig i 2008. I 1921 blev ejendommen solgt til murermester Anders Christian Andersen, og han boede og drev sin virksomhed derfra.

Der var lidt jord til ejendommen, således at jordemodermanden også var beskæftiget, ud over at han ofte havde arbejde i grusgraven, som jorden stødte op til.

I Havrebjerg kirkebog ser man, at rigtig mange børn er blevet født her. Mange mødre kom langvejs fra på ”diskret ophold”, som det hed i filmen af samme navn med Bodil Ipsen som jordemoder. Der har gennem årene fra ca. 1800 til 1920 været omkring 10 forskellige ”madammer”, som de også blev kaldt, med titlen jordemoder på stedet.

OLE HANSEN. 2014

Udgivet i Steder & bygninger.