Bredegade

Bredegade har været byens naturlige hovedstrøg, idet øst-vest-trafikken over Sjælland har benyttet Bredegade, der da også, indtil Jernbanegade blev anlagt, var byens bredeste gade.

Navnet Bredegade kan i et dokument føres helt tilbage til 1372, hvor også Helligåndshuset i gaden nævnes. Mange af byens vigtige institutioner lå gennem århundreder i Bredegade, fx latinskolen, posthuset, teatret, apoteket og det gamle kloster. H.C. Andersen kom i 1822 med postvognen til Bredegade, hvor han boede og gik i skole indtil 1826.

STIG FJORD NIELSEN. 2014

Udgivet i Steder & bygninger.