F.E. Hundrup (1808-79), lærer, personalhistoriker

Ferdinand Emil Hundrup blev discipel i Slagelse lærde Skole i 1818, hvorfra han blev dimitteret til universitetet i 1827. Han har således i nogle år gået på skolen sammen med den noget ældre H.C. Andersen.

Herefter studerede han filologi og tog i 1835 graden cand.philol. Samme år blev han ansat som adjunkt ved Randers lærde Skole. Fra 1844 finder vi ham som overlærer ved Roskilde Katedralskole. Grundet en alvorlig øjensygdom måtte han i 1866 tage sin afsked. Fra 1854 til sin død virkede han tillige som bibliotekar ved Sjællands stiftsbibliotek.

Han var ikke afholdt som lærer, idet han optrådte med stor strenghed og generelt var en erklæret tilhænger af en gammeldags hårdhændet skoledisciplin. Hans virkelige betydning falder derimod på det personalhistoriske område. Med utrættelig flid samlede han livet igennem biografisk stof især vedrørende danske akademikere, og hans skrifter om lærerstanden ved en række af landets lærde skoler, som overvejende hviler på trykt litteratur, har siden været meget benyttede håndbøger af skolehistorikere. 

Blandt hans skrifter fremhæves her især Lærerstanden ved Slagelse lærde Skole fra 1861 og Biografiske Efterretninger om de fra Slagelse lærde Skole til Universitetet dimitterede Disciple fra 1862.

Litteratur: K. Viderø: Slagelse Skoles kendteste Disciple. I: Årsskrift fra Slagelse kommunale højere Almenskole (1943) s. 12 og B. Kornerup i Dansk biografisk leksikon, 3. udg (1980) s. 610.

Børge Riis Larsen, 2017

Udgivet i Personer.