Hallelev Forsamlingshus

I 1890 blev der opført et forsamlingshus i Hallelev. Det var behovet for at kunne samles i større forsamlinger, der på denne måde blev opfyldt. Også den gymnastikinteresserede ungdom i området havde savnet et sted at kunne øve sig, efter at interessen for gymnastik var blevet udtalt efter de mange ophold på højskolerne.

Huset blev opført på en parcel tæt ved gadekæret, som enken efter gårdmand Mads Christensen solgte til bestyrelsen for forsamlingshuset for 50 kroner. Hertil blev lagt omkostninger på 30 kroner.

Bestyrelsen bestod af friskolelærer Søren Jensen, Skaftelev. Han blev valgt til formand. Den øvrige bestyrelse bestod af gårdejer Jens Jensen, Skaftelev, gårdejer Lars Christensen, Nordrup, gårdejer Anders Pedersen, Hallelev, gårdejer Hans Nielsen, Hallelev, gårdejer Hans Christensen, Sønderup, og gårdejer Niels Hansen, Årslev. Flere af bestyrelsesmedlemmerne var også med i andelsmejeriernes bestyrelser og den lokale sparekasses bestyrelse. Det var således erfarne folk, der stod i spidsen for forsamlingshuset.

Der var rejsegilde på forsamlingshuset den 23. september 1890. Den første fest i forsamlingshuset var en mejerifest i februar 1891. Gymnastikforeningen fik fast tilholdssted i huset. Der udover var der en ungdomsforening under ledelse af Hans Larsen i Hallelev, en foredragsforening med friskolelærer Søren Jensen i spidsen og en skytteforening med formand Hans Jørgensen, Årslev, som leder, der benyttede det nye samlingssted.

Dilettant og gymnastikopvisninger blev en fast del af forsamlingshusets liv.

Huset er løbende blevet moderniseret og ombygget, og det fremstår i dag med det oprindelige forsamlingshus som den centrale samlingssal med tilbygget scene, sidefløj, køkken, garderobe, toiletter og en lejlighed på første sal ( bygget i 1953).

Læs mere i : ”Hallelev Forsamlingshus 1890 – 1990.”

Knud Bruun Rasmussen. Februar 2017

Dilettant i Hallelev forsamlingshus, ca. 1925
Hallelev Forsamlingshus. Luftfoto 1959.
Foto: Det Kongelige Bibliotek
Udgivet i Steder & bygninger.