Købstad

Begrebet købstad bruges stadig, selv om der ikke længere er tilknyttet en retslig eller administrativ betydning til ordet. Købstæderne stammer fra 12-1400 tallet, hvor der var tale om en by, der havde fået særlige privilegier af kongen. Privilegierne gav byerne egen administration, egen retskreds samt ret til at udskrive skatter og afgifter. Det var gerne byer med en god placering, der fik købstadsprivilegier, og disse skulle bekræftes af hver ny konge.

Beskyttelsen af handel og håndværk betød, at dette hovedsageligt var henlagt til byerne, og at oplandets indbyggere skulle ind til købstaden for at sælge deres afgrøder og andre varer. Adgangen til købstæderne var gennem byportene, og derudover var byerne omkranset af et plankeværk, der skulle sikre, at byen ikke blev snydt for afgifterne. Beskyttelsen af handel og håndværk blev ophævet i 1857, da der blev indført frihandel.

I Slagelse Kommune er der tre købstæder, nemlig Slagelse, Korsør og Skælskør.
Slagelse lå centralt placeret mellem en række indfaldsveje, og kendes helt tilbage i 1000-tallet. I 1288 fik byen sine købstadsrettigheder af kong Erik Menved, og disse privilegier blev fornyet og udvidet gennem de følgende århundreder.

Korsør lå godt placeret som overfartssted mellem Sjælland og Fyn. Den første bebyggelse lå i oldtiden længere ude mod Storebælt, end det er tilfældet i dag. Det var først med opførelsen af Tårnborg, at der kom bebyggelse længere inde i noret. Korsør fik købstadsrettigheder i 1425.

Skælskør ligger, hvor der i gammel tid var et vadested over fjorden. Præcis hvor gammel byen er, er svært at sige, men den har formentlig eksisteret allerede i 1100-tallet, og den ses i Kong Valdemars jordebog fra ca. 1240. Fra Skælskør var der overfartssted til Langeland. Byens ældste privilegier synes at være udstedt i 1414. De eksisterer ikke længere i original, men findes i en afskrift foretaget af præsten P. Edvardsen Friis. De ældste bevarede købstadsrettigheder stammer fra 1483 og befinder sig i dag på Landsarkivet for Sjælland m.m.

STELLA BORNE MIKKELSEN. 2014.

Udgivet i Ikke-kategoriseret.