Korsgade

Da privatbilismen for alvor tog fart i 1950’erne og 1960’erne blev et af de tilbagevendende problemer at skaffe parkeringspladser i bymidten. En række ejendomme i Bredegade og Stenstuegade faldt for bulldozerne i begyndelsen af 1960’erne. Forud for dette var vedtaget en byplan for Stenstuegadekvarteret i 1958.

Ved samme lejlighed førtes også en livlig debat om navngivningen af det planlagte gadegennembrud fra Bredegade til Løvegade. Vejudvalget indstillede, at gaden skulle hedde Tinghusgade, da den førte lige forbi det gamle Ting- og Arresthus, men byrådet kunne ikke enes. Byens borgere blev derfor opfordret til at komme med forslag, og der udspandt sig en længere diskussion i dagbladene.
En afstemning i venstreavisen Sorø Amtstidende gav flertal for at opkalde gaden efter den gamle redaktør, Hans Jensen. I den socialdemokratiske Sjællandsposten mente man  at gaden skulle opkaldes enten efter H.P. Hansen eller Vilh. Melgård. I begge aviser var der mange læserindlæg til fordel for H.C. Andersensgade.
I byrådsmødet den 10. november 1958 vedtog byrådet, efter at have modtaget alle de fra borgerne indsendte forslag, at kalde gaden Korsgade.
Ved samme lejlighed navngav man H.P. Hansens Plads efter den tidligere borgmester, Hans Peter Hansen.

GITTE STRANGE HANSEN. 2014

Udgivet i Steder & bygninger.