Ollerup

Landsbyen Ollerup ligger ca. 5 kilometer nord for Slagelse, øst for Vestermose Å.
Forstavelsen Olle er det samme som det olddanske Ali. –rup betyder rydning eller udflytning.
Ollerup betyder således Alis udflytning.
Ollerup nævnes første gang i 1318 som Oldorp.
Det er rimeligt at antage, at det stigende folketal og det dermed øgede behov for landbrugsjord efter vikingetidens ophør har medført en udflytning fra de oprindelige landsbyer i området, i dette tilfælde den nordfor liggende landsby Tyvelse. Terrænet syd for Tyvelse er altså blevet ryddet af Ali og hans folk omkring 1200.
Landsbyens tre vange blev benævnt Munkebromarken mod sydvest grænsende op til Gudum, hvor der i middelalderen lå en grangie (munkegård), Saxebroemarken mod nord og Skielledmarken mod sydøst.
Landsbyens seks gårde er udskiftet 1790, men det oprindelige præg af en lille landsby med gårde samlet omkring et gadekær ses stadig. Enkelte gårde og bebyggelser ligger dog spredt på landsbyens jord uden for den gamle landsby.

KNUD BRUUN RASMUSSEN. 2014

Udgivet i Personer.