Sandholm

Sandholm, i daglig tale Sankholm, ligger i fladvandet mellem Glænø og Basnæs skov. Øen er på 2 tdr. land, med en klint mod vest. I 1830-1850 boede fiskeren og husmanden Rasmus Holger, hans kone Kirsten og deres fem børn der. Holger havde gravet ind i klinten, som dannede de tre vægge. Der var så kun en formur med indgangsdør af tømmer til rejsning, og brædder til loftet fik han fra Basnæs Skov, hvor han var gode venner med skovfogeden i Purrehuset. Det lyder meget primitivt, men Kirsten holdt hjemmet fint med hvidkalkede vægge, og ”mere hyggeligt hjem havde hun ikke været i,” fortalte en gæst efter et ålegilde. Holger fiskede med ålejern, flynderbrodt og rejehætte fra sit hjemmelavede fartøj, der lignede et dejtrug, og efter en god fangst solgte han fisk ovre på Sjælland. Eller måske rettere byttede sig til rugbrød, sigtebrød, flæsk, pølse osv. Han var også specialist i at bygge løvhytter til den traditionelle fest i skoven 2. pinsedag. Kirsten var en dygtig husmor, der passede børn og ko og gris og fremstillede det tøj, familien skulle bruge. Børnene måtte vade til Sjælland, når de skulle i skole i Ørslev eller besørge andre ærinder. De var vistnok kommet ud at tjene, da Holger – som var epileptiker – druknede i sin båd. Som enke kom Kirsten til at dele et lille rum i en rønne i Stubberup med en anden enlig kvinde, men sin sidste tid tilbragte hun hos en datter og svigersøn i Kildehuset i Snedinge. Sandholm har ikke været beboet siden.

SIDSEL JACOBSEN 01-01-2014

Litteratur
Artikel af rentier Christen Jensen, Stubberup, i: Skelskør og Omegn, 4. februar 1938

Udgivet i Steder & bygninger.