Slagelse Thing- og Arresthus

Slagelses første Thing- og Arresthus blev opført i 1843 i Løvegade. Det blev nedrevet til fordel for opførelsen af H. P. Hansens Plads.

Den nye bygning blev opført i Rytterstaldstræde og indviet i juli 1917. Hovedbygningen ligger mod vejen og selve arresten ligger bagved mod syd.

Arresten har plads til 47 indsatte og er bemandet med 20 fængselsbetjente i døgndrift.

Litteratur:

Ole G. Nielsen: “Thing og Arresthuset 100 år” i: Jul i Slagelse, 2016, s. 47-49

 Poul Hansen, juli 2017.

Slagelse Ting- og Arresthus 2017
Celle i Slagelse Ting- og Arresthus med arrestforvarer Frode Christensen, juni 1975.
Udgivet i Steder & bygninger.