Vandtårnet på Scanglas, Korsør

I 1969 opførte Scanglas sit eget vandtårn, 40 m højt – en sikkerhed, hvis byens vandforsyning skulle svigte.

Et stop i glasproduktionen, hvor man arbejdede med 1000 graders varme, kunne blive katastrofalt for maskinerne, hvor kølevand er en betingelse.

Vandtårnets 300 m3 vand dækkede 20 minutters forbrug.

Hvis forsyningen ikke var normal igen inden da, gik deres eget el-værk i gang med at cirkulere vandet og nedkøle anlægget.

Ove Jensen 01-01-2014

Udgivet i Steder & bygninger.