Vestre Skole (1915-)

I begyndelsen af 1900-tallet var det pga. Slagelse bys udvikling og et stigende antal børn blevet bydende nødvendigt at bygge en ny folkeskole.

Den store folkeskole Østre Skole kunne ikke længere rumme de mange nye skolesøgende børn og efter meget debat i byrådet blev man enig om, at lade det af byrådet nedsatte udvalg arbejde for at finde den rigtige placering til den nye skole. Udvalget skulle også indhente tilbud fra arkitekter og håndværkere m.m.

Placeringen af den nye skole blev hurtigt fundet idet man udså grunden bag fattiggården, den såkaldte Natmandsvænge, til formålet. Placeringen var perfekt idet man pga. pladsforholdene på grunden også kunne etablere en sportsplads.

Ved indvielsen i 1915 blev skolen kaldt Borgerskole A. I 1920 skiftede skolen navn til Vestre Skole. I 1990 blev skolen nedlagt som folkeskole og benyttes nu som sprog- og musikskole og andre former for kulturelle aktiviteter.

I Slagelse Arkiverne har vi bl.a. eksamensbeviser, billeder og trykte årsberetninger fra skolen.

Vestre Skole er beliggende på Skt. Pedersgade 18.

Poul Hansen, august 2016

Udgivet i Institutioner.