Kirke Stillinge Skole (1722 –)

Hjørnet af Bildsøvej og Stillingevej

Støvlebækvej 5

Bildsøvej 80

Kirke Stillinges første skole var en af de mange rytterskoler i Antvorskov Rytterdistrikt. Denne rytterskole lå ved vejkrydset Bildsøvej – Stillingevej. Skolen brændte i 1914 og læreren blev hjemløs. Sognerådet sørgede for en midlertidig bolig til ham. Samtidig købte man en ny grund og fik opført en ny skole på Støvlebækvej. Denne skole fungerede frem til 1956, hvor den nye centralskole blev bygget på åben mark syd for landsbyen. Denne skole er løbende blevet udvidet, blandt andet med en sportshal. Skoledistriktet blev i 1991 udvidet med Havrebjerg skoledistrikt, idet Havrebjerg Skole blev nedlagt og indrettet som heldagsskole.

Knud B. Rasmussen, november 2017

Postkort fra Kirke Stillinge med kirken, brugsforeningen (den gamle), skolen og mejeriet, ca. 1911.
Udgivet i Ikke-kategoriseret.