Kirkeskovsskolen

I 1952 blev de to små landkommuner Ørslev-Sdr. Bjerge og Holsteinborg-Venslev enige om at opføre en centralskole, som skulle indeholde 1.-7. klasse og en afdeling med 3 årgange, hvor man kunne tage præliminæreksamen og senere realeksamen.
Skolen erstattede 11 små landsbyskoler. Der blev indsat skolebusser, da børnene ikke kunne cykle den lange vej, som var op til 9-10 km.
Den kostede den nette sum af 2.700.000 kr. dog incl. 5 lærerboliger og en pedelbolig.
I 1973 blev skolen ændret til kun at tage elever fra børnehaveklassen til og med 6. klasse.

INGRID JØRGENSEN. 2014.

Udgivet i Institutioner, Steder & bygninger.